عمو شادان و خاله ستاره

آهنگ های کودکانه

روز جهانی کودک مبارک 😍

🤩 کوچولوهای دوس داشتنیِ عمو شادان و خاله ستاره، روزتون مبارک 😘😘😘😘😘😘😘 🌺 الهی که همیشه بچه ها لباشون خندون باشه؛ به امید روزهای خوب و خوب تر واسه همه خانواده های عزیز 🌻🌻🌺🌺🙏🙏🙏❤❤❤❤ ...
16 مهر 1398

اول مهر مبارک

📚✏📝 🌸 چه پیوند قشنگی هست 🌸 🍁 فصل پاییز 🍁 📖 فصل مدرسه ها 📖 🍃 برگ درختان 🍃 👧  دانش آموزان شاد و خندان 👦 🍀🌸 بازگشایی مدارس مبارک باشه 🌸🍀 ((نوستالژي😉))   📖 باز آمد بوی ماه مدرسه 📖 باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه بوی ماهِ مهر، ماه مهربان بوی خورشید پگاهِ مدرسه از میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسه باز می بینم ز شوق بچه ها اشتیاقی در نگاهِ مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط خنده های قاه قاه مدرسه باز بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبحگاه مدرسه روز اول لاله ای خواهم کشید سرخ، بر تخته سیاه مدرسه 📖📖📖 ...
1 مهر 1398
1